voor lokale overheid

InMijnBus helpt gemeenten

Spotta introduceert met InMijnBus een digitale JA sticker die door het gemak en de extra gebruiksfuncties een versnelling gaat brengen in duurzaamheid en effectiviteit van reclamefolders.

InMijnBus zorgt ervoor dat huishoudens gemakkelijker JA of NEE kunnen aangeven voor het reclamefolderpakket dan met de huidige brievenbusstickers. Tot 15% van de huishoudens geeft in onderzoek aan dat ze wel een sticker willen plakken (GfK in opdracht van MailDB, 2021) maar het teveel gedoe vinden om een sticker te regelen of een sticker lelijk vinden op hun brievenbus (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020). Deze bezwaren worden met InMijnBus weggenomen wat gaat leiden tot minder ongelezen reclamefolders bij het oud papier. Als die 15% van de Nederlandse huishoudens wel op InMijnBus zijn NEE sticker plakt dan scheelt dat in Nederland per jaar 21 miljoen kilo papier. Dit levert een positieve bijdrage, onder andere aan de VANG doelstellingen.

InMijnBus is een initiatief van Spotta, bezorger van ongeveer 90% van de reclamefolders in Nederland. Spotta geeft met InMijnBus invulling aan de uitdaging van haar adverteerders om met minder folders hetzelfde te bereiken. Door het met InMijnBus voor burgers gemakkelijker te maken om de brievenbus op JA of NEE te zetten draagt Spotta daaraan bij. Ook maakt Spotta het via InMijnBus mogelijk dat huishoudens een persoonlijk folderpakket kunnen samenstellen met alleen de reclamefolders die men wil lezen. Verder is het op InMijnBus mogelijk om de ontvangst van het folderpakket tijdelijk te onderbreken, bijvoorbeeld bij vakantie. Dit alles gaat zorgen voor minder ongelezen reclamefolders bij het oud papier en een hoger effectief bereik tegen lagere kosten voor de adverteerder. Effectiviteit en duurzaamheid gaan hand in hand.

Weten hoe In Mijn Bus werkt voor huishoudens?

Ontdek het

Waarom verandering?

Duurzaamheid
Ondernemers
Wensen van burgers
Innovatie

Reclamefolders bestaan bij de gratie van wenselijkheid door de consument en effect voor de adverteerder. Het effect voor de adverteerder is nog steeds goed maar de wenselijkheid door consumenten is veranderd onder invloed van een toegenomen bewustzijn op duurzaamheid. InMijnBus maakt het voor huishoudens gemakkelijker de voorkeur (ook tijdelijk) aan te passen. Hierdoor belanden minder ongelezen reclamefolders bij het oud papier.

Reclamefolders hebben voor adverteerders alleen effect als ze gelezen worden. In marketingtermen heet dat effectief bereik. InMijnBus gaat zorgen dat een groter deel van de reclamefolders gelezen wordt door ontvangers omdat het gemakkelijker wordt om de voorkeur voor het ontvangen van het Spotta folderpakket (tijdelijk) aan te passen. Hierdoor kunnen ondernemers tegen lagere kosten hun (potentiële) klanten informeren en activeren om naar hun winkel te komen. Dit versterkt het ondernemingsklimaat en helpt bij het voorkomen van winkelleegstand.

70% van de huishoudens die reclamefolders willen ontvangen leest ze om op de hoogte te zijn van aanbiedingen (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020). 53% van de huishoudens leest folders om geld te besparen (GfK in opdracht van MailDB, 2021) en 22% van de huishoudens geeft aan reclamefolders nodig te hebben om financieel rond te komen (GfK in opdracht van MailDB, 2021). InMijnBus zorgt ervoor dat huishoudens die iedere week reclamefolders nodig hebben ze blijven ontvangen.

Een huishouden kan op InMijnBus zijn persoonlijke folderpakket samenstellen, wat met de fysieke brievenbusstickers niet kan. En met de digitale JA sticker hebben we altijd het meest accurate inzicht in de hoeveelheid te drukken reclamefolders. Nederland is het eerste land in de wereld met een digitale JA sticker.

Code VOR

Reclamecode

De Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) is één van de 22 bijzondere reclamecodes binnen de structuur van de Reclame Code Commissie. De Code VOR voorziet in het landelijk beschikbaar stellen van NEE NEE en NEE JA brievenbusstickers voor het weren van reclamefolders en/of huis-aan-huiskranten, de handhaving, de klachtafhandeling en het sanctiebeleid. Voor meer informatie, zie: https://www.reclamecode.nl/nrc/code-verspreiding-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-code-vor/

Code VOR en InMijnBus

InMijnBus staat los van de Code VOR, de brievenbusstickers gaan ook over huis-aan-huiskranten en die sector heeft aangegeven vooralsnog niet mee te willen gaan in InMijnBus. Ook andere bezorgers van reclamefolders blijven volgens de huidige systemen van brievenbusstickers bezorgen.

Digitale JA sticker

Spotta introduceert met InMijnBus een digitale JA sticker voor het folderpakket die door het gemak en de extra gebruiksfuncties een grotere bijdrage levert aan duurzaamheid dan de fysieke JA sticker kan bieden.

Privacy

Privacy aspecten InMijnBus

Bij aanpassing van de voorkeur op InMijnBus wordt op basis van de AVG grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ de voorkeur vastgelegd om wel of niet het folderpakket van Spotta te ontvangen. Bewoners van een adres blijven bij het aanpassen van hun voorkeur op InMijnBus onbekend. Enkel en alleen de voorkeuren van een adres worden geregistreerd. Ook kan per huishouden een mobiel telefoonnummer worden opgeslagen voor beveiligingsdoeleinden, maar alleen als de gebruiker daarvoor toestemming geeft. Daarmee wordt de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld, in de AVG, zoveel mogelijk geminimaliseerd en beperkt. Bewoners zijn simpelweg niet bekend voor InMijnBus en worden dat ook niet. Uitsluitend het adres wordt verwerkt en geen verdere of andere gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Handhaving

Klachten

De bestaande klachtprocedure van Spotta is ook via InMijnBus ontsloten. De klachtenprocedure onder de brievenbusstickers van de Code VOR is niet meer van toepassing op InMijnBus omdat InMijnBus geen onderdeel is van die reclamecode.

Milieu effecten

Minder ongelezen folders bij het oud papier

De verwachting op basis van marktonderzoek is dat tot 15% van de huishoudens in de digitale omgeving wel zijn voorkeur aangeeft omdat met InMijnBus de belangrijkste bezwaren tegen het plakken van een fysieke sticker worden weggenomen. 15% vertegenwoordigt een besparing van ongeveer 21 miljoen kg papier op basis van de verspreidvolumes van 2021. Dit aantal is nog zonder het effect van de nieuwe functionaliteit om zelf een folderpakker samen te stellen en om de ontvangst van reclamefolders tijdelijk te kunnen pauzeren, bijvoorbeeld bij verbouwing of vakantie.

Exacte bepaling van de oplage

Door InMijnBus weten adverteerders en uitgevers exact in welke oplage reclamefolders gedrukt moeten worden. Nu wordt voor de zekerheid soms tot 10% extra gedrukt wat ongelezen in de keten bij het oud papier belandt.

Minder verspilling van grondstoffen en energie

Het doel van InMijnBus is om het aantal ongelezen reclamefolders bij het oud papier te minimaliseren. Naast de genoemde besparing op papier levert het ook een zekere besparing op in drukinkt, energie en transport.

Belang van huis-aan-huis communicatie

Gemeentelijke informatie

Gemeenten kennen als geen ander het effect van huis-aan-huiscommunicatie: brieven over wegafsluitingen, werkzaamheden, evenementen in de buurt, kieslijsten, etc. Deze ‘overheids’-communicatie blijft buiten de Code VOR en InMijnBus vallen.

Ondernemers

Voor ondernemers is huis-aan-huiscommunicatie nog steeds belangrijk in de mediamix om consumenten te activeren om naar de winkel te komen, hun dienst te gebruiken, eten te bestellen of een evenement te bezoeken.

Consumenten

70% van de huishoudens die reclamefolders willen ontvangen leest ze om op de hoogte te zijn van aanbiedingen (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020). 53% van de huishoudens leest folders om geld te besparen (GfK in opdracht van MailDB, 2021) en 22% van de huishoudens geeft aan reclamefolders nodig te hebben om financieel rond te komen (GfK in opdracht van MailDB, 2021).

Bezorgers

InMijnBus is ontwikkeld in samenwerking met onze bezorgers, zodat zij goed en zorgvuldig uitvoering kunnen geven aan de bezorgvoorkeuren van ieder huishouden in hun bezorgwijk. Voor Spotta zijn in Nederland ongeveer 21.000 bezorgers actief in de bezorging van brievenbusreclame en huis-aan-huiskranten: meestal een eerste baantje voor jongeren, maar ook veel ouderen als aanvulling op de AOW en als bijbaantje voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bezorgers ontvangen tenminste het minimumloon door de “bezorgnorm folders en huis-aan-huisbladen”, een ministeriële regeling voor de sector. Deze is door brancheorganisatie MailDB en de vereniging van weekbladverspreiders ontwikkeld samen met werknemersorganisatie FNV media en cultuur en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om een duidelijk beeld te geven van de veranderingen voor de bezorgers, heeft Spotta een video ontwikkeld. De video is te bekijken via: www.inmijnbus.nl/bezorgen.


Toekomstige ontwikkelingen

Koop lokaal

Het platform InMijnBus maakt mogelijk dat we huishoudens meer keuze kunnen bieden dan JA of NEE zoals dat met de huidige brievenbussticker het geval is. Een volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat huishoudens die nu geen reclamefolders willen ontvangen aangeven wel prijs te stellen op het ontvangen van folders van de plaatselijke bakker, slager, restaurateur, boekhandel, evenement, etc.

Alles op InMijnBus

Spotta staat open om InMijnBus met andere partijen uit te breiden tot de online plek waar een huishouden de voorkeuren voor alle brievenbustoegang kan managen. Dat is waarom het er nu al neutraal uitziet.

Veelgestelde vragen

De uitgevers verenigd in de NNP hebben aangegeven vooralsnog geen voorstander te zijn van dit initiatief. Wij respecteren hun zienswijze.

Ja dat kan. Maar mogelijk kan de invoering van InMijnBus in uw gemeente al helpen om de VANG doelstellingen te bereiken.

Het huidige systeem (Code VOR) blijft gehandhaafd. InMijnBus komt erbij omdat Spotta en zijn adverteerders willen versnellen op effectiviteit en duurzaamheid.

Nee dat kan niet. Alleen huishoudens kunnen hun eigen voorkeur aanpassen.

Dat kan. Het staat iedereen vrij om huishoudens te stimuleren om op InMijnBus het ontvangen van het folderpakket van Spotta op JA of NEE te zetten.

Ja, Spotta zal op verzoek deze geaggregeerde gegevens verstrekken op woonplaatsniveau.

Zodra een gemeente aan de beurt is ontvangen alle huishoudens die nu een folderpakket ontvangen informatie over InMijnBus in de brievenbus.

Nederlands